Jak?

Do naszej Świetlicy można dojechać następującymi liniami komunikacji miejskiej:

D, N, 128, 130, 131, 141, 147, 241, 251, 331,
904, 911, 914, 921, 931, 934, 936, 944

(przystanek PSIE POLE)

 

Kiedy?

Świetlica zaprasza wszystkie dzieci przez cały rok szkolny w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

Gdzie?

Kontakt

Świetlica parafialna św. Jadwigi

przy parafii

pw. św. Jakuba i Krzysztofa

we Wrocławiu (Psie Pole)

ul. B. Krzywoustego 291

51-310 Wrocław

tel.: 502-388-008

(Małgorzata Tucka)

e-mail: malgosia.tucka@gmail.com

Jak, gdzie, kiedy?
- - - - - -
 • '
  '

  Wspólnie odrabiamy lekcje...

  (pod bacznym okiem wychowawców)

 • '
  '

  ...malujemy i rysujemy...

  (i nie tylko ;))

 • '
  '

  ...dbamy o rozwój fizyczny...

  (w świetlicy, na placu zabaw przed nią oraz na sali gimnastycznej LZN)

 • '
  '

  ...bawimy się i tańczymy...

  (wraz z prowadzącymi zajęcia)

 • '
  '

  ...gramy i śpiewamy...

  (pod okiem wytrawnych instruktorów)

A+ R A-

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY ŚW. JADWIGI
PRZY PARAFII ŚW. JAKUBA I KRZYSZTOFA WE WROCŁAWIU

 

Świetlica św. Jadwigi jest placówką prowadzącą działalność opiekuńczo - wychowawczą skierowaną do dzieci w wieku 7-15 lat, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zaburzeń zachowania.

Placówka stawia sobie za zadanie zaszczepienie dzieciom zasad moralności chrześcijańskiej, a także wytworzenie wspólnoty dającej poczucie bezpieczeństwa.

Założeniem inicjatorów powołania placówki (Parafialnego Zespołu Charytatywnego) jest pomoc w wychowaniu dzieci niezamożnym rodzinom.

Świetlica działa w oparciu o środki finansowe pozyskiwane przez Parafialny Zespół Charytatywny, otrzymywane dotacje, wsparcie sponsorów i pracę wolontariuszy.

 

CZAS PRACY PLACÓWKI

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.

 

UCZESTNICY

Placówka zajmuje się dziećmi w wieku 7 - 15 lat zamieszkałymi lub uczącymi się na terenie parafii św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu, których rodzice wyrazili na piśmie zgodę na uczęszczanie do świetlicy.

 

PRAWA UCZESTNIKA

Wychowanek ma prawo do:

 1. Przebywania w świetlicy w godzinach jej otwarcia.
 2. Przebywania w ogrodzie i na placu zabaw (tylko w obecności wychowawcy).
 3. Spożywania podwieczorku.
 4. Odrabiania lekcji i korzystania w tym zakresie z pomocy wychowawców.
 5. Korzystania z zabawek, sprzętu sportowego, gier i książek znajdujących się w świetlicy.
 6. Wyjazdu na ferie i wakacje organizowane dla wychowanków.
 7. Udziału w imprezach i wycieczkach.
 8. Otrzymywania nagród za wzorowe zachowanie, osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik jest zobowiązany do:

 1. Udziału we Mszy Świętej i nabożeństwach w niedziele i święta oraz inne dni wyznaczone dla dzieci z parafii.
 2. Okazywania szacunku wychowawcom, osobom starszym oraz koleżankom i kolegom.
 3. Brania udziału w zajęciach przygotowanych przez wychowawców.
 4. Dbania o wygląd świetlicy, wyposażenie, utrzymywania porządku i czystości w świetlicy i jej otoczeniu oraz placu zabaw i ogrodzie.
 5. Pomagania wychowawcom, koleżankom i kolegom.
 6. Naprawienia szkody wyrządzonej umyślnie w pomieszczeniach świetlicowych i sprzęcie.

 

ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOWI

 1. Przychodzenia do świetlicy bez wiedzy i zgody rodziców.
 2. Przynoszenia ze sobą większej ilości pieniędzy i przedmiotów wartościowych (świetlica za w/w przedmioty nie odpowiada).
 3. Przynoszenia do świetlicy przedmiotów niebezpiecznych (ostrych narzędzi, petard itp.).
 4. Opuszczania świetlicy w godzinach jej otwarcia bez zgody i wiedzy wychowawcy.
 5. Przebywania w ogrodzie lub na placu zabaw bez wychowawcy.
 6. Obsługiwania samodzielnie sprzęt RTV.
 7. Niszczenia pomieszczeń i wyposażenia świetlicy.
 8. Zabierania do domu książek, zabawek, gier, kaset i innych przedmiotów będących na wyposażeniu świetlicy lub stanowiących własność innych osób.
 9. Obrażania wychowawców oraz koleżanek i kolegów.
 10. Bicia, plucia, przezywania oraz w inny niewłaściwy sposób traktowania dzieci przebywających w świetlicy.
 11. Używania brzydkich słów.
 12. Palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania jakichkolwiek innych używek.

 

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 1.     Upomnienie.
 2.     Pozbawienie nagród i możliwości uczestniczenia w niektórych zajęciach.
 3.     Zawieszenie w uczęszczaniu do świetlicy.
 4.     Wykluczenie ze świetlicy.

Imieniny:

Dziś imieniny:
Dorota, Łucja, Wilhelm

Z naszej galerii:

Licznik:

256930
Dziś:Dziś:21
Wczoraj:Wczoraj:192
W tym tygodniu:W tym tygodniu:1158
W tym miesiącu:W tym miesiącu:4470
Ogółem:Ogółem:256930
Twoje IP:44.200.40.195
unix 0.0